משלוח חינם בקניה מעל 205₪ אחריות מלאה
 1. תקנון

  1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש”) באתר www.extra-zoo.com (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין סמארט פט מרקט בע”מ ח.פ. 515855823 (להלן: “מפעילת האתר”). קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
  1.1. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  1.2. שינויים בתקנון
  תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש ללקוחותיה. שינויים כאלה ככל שיהיו יעמדו בכללי כל דין ויפורסמו בתקנון האתר בדף זה.

 2. תנאי השתתפות באתר

  2.1. כשירות.
  באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי מפעילת האתר.

  2.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה.
  2.3. מפעילת האתר רשאית למנוע ממך לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן “המוצרים”) באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 3. רישום לאתר

  3.1. בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה עליך להזין טופס רישום לאתר הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. כמו כן תתבקש להזין פרטים אינפורמטיביים בדבר חיות המחמד שבחזקתך, לרבות, שם, גיל, סוג וכדומה.
  3.2. מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  3.3. מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים אסורה. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
  3.4. כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי מפעילת האתר או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי מפעילת האתר.
  3.5. מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי מפעילת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי מפעילת האתר ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

 4. המוצרים המוצגים באתר

  4.1. מפעילת האתר עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין רשאית מפעילת האתר להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. מימשה מפעילת האתר את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.
  4.2. דף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. המוצרים המוצעים מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע”י התקשרות טלפונית למספר הטלפון המצוין בחנות האתר.

 5. תשלום ואספקה

  5.1. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
  5.2. המחיר המוצג הינו מחיר אחיד כולל מע”מ ולא משתנה מלקוח ללקוח.
  מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, מהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) אישור מפעילת האתר (להלן: “המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, יספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.
  5.3. משלוח המוצרים מבוצע באמצעות שירות משלוחים בהתאם לבחירת מפעילת האתר לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
  5.4. אספקת המוצרים לבית הלקוח תתבצע באמצעות שירות משלוחים .
  5.5. בעת תיאום האספקה, רשאי הלקוח שלא להיות נוכח במקום האספקה ולבקש מהשליח להניח את המשלוח ליד דלת ביתו. לא נכח הלקוח במועד ובמקום האספקה על פי בקשתו כאמור, יהיה אחראי הלקוח למקרה גניבת המשלוח.
  5.6. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
  5.7. זמני פעילות משרדי האתר: ימים א-ה 08:30-19:30, יום ו’ 09:00-13:00.
  5.8. דמי משלוח:
  5.8.1. ברכישה בסכום העולה על 205 ₪ – משלוח חינם. לא יחויב הלקוח בדמי משלוח.
  5.8.2. הלקוח רשאי לאסוף את המוצרים שרכש באיסוף עצמי ללא חיוב בדמי משלוח.
  5.9. מועדי אספקת משלוחים:
  5.9.1. הזמנות שיאושרו בימים א-ה יסופקו עד – 4 ימי עסקים מיום שלאחר מועד השלמת ההזמנה.
  5.9.2. הזמנות שאושרו בימים א-ה לאחר השעה 12:00 תחשבנה כהזמנות שאושרו למחרת היום.
  5.9.3. בימי שישי, ערבי חג וחג, יסופקו עד – 4 ימי עסקים מיום שלאחר צאת השבת ו/או צאת החג
  ובכפוף לאישור ההזמנה.

  אזורים חריגים: איזורים הנכללים ברשימה להלן:
  איתמר, אלוני שילה, אלפני מנשה, באר מנוחה, בסיס חיון, בסיס עובדה/ש”ג, גולני, גן לאומי כורזים, חוות יזרעם, טייבה ליד מולדת, כפר טמרה יזרעאל, כפר נחום, כפר קיש, מבוא חמה, מושב חבר, מושב קדמת צבי, מחנה אוגדת איו”ש בית אל, מחנה גמלא, מחנה סיירים, מלכישוע, מפעלי ים המלח, מפעלי רותם, מצפה נטופה, מצפה שלם, משמר הירדן, נאות הכיכר, נאות סמדר, נאות קדומים, נווה חריף, עין גב, עין גדי, עין תמר, עראמשה, עראנה, פארק תמנע, צומת בצת, צומת צוקים, שחרות, שיזפון, שער הגולן, תל קציר, אבו סנאן, אביאל, אביבים, אביגדור, אביטל, אביעזר, אבירים, אבן מנחם, אבן שמואל, אבני איתן, אבני חפץ, אבנת, אבשלום, אדורה, אדירים, אדמית, אדרת, אודם, אוהד, אומן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אורות, אורטל, אורים, אזור תעשיה אכזיב, אזור תעשייה בני יהודה, אזור תעשייה שגיא 2000, אזור תעשייה שח”ק, אחווה, אחוזם, אחוזת ברק, איבטין, איילת השחר, אילון, אילות, אילניה, איתנים, אכסאל, אל בקאר, אל רום, אלומה, אלומות, אלון הגליל, אלוני אבא, אלוני הבשן, אלוני יצחק, אליאב, אליעד, אליפז, אלמגור, אל-עזי, אלקוש, אמונים, אמנון, אמציה, אניעם, אעבלין, אפיק, אקדמית עמק יזרעאל, ארז, אשבול, אשבל, אשדות יעקב איחוד, אשדות יעקב מאוחד, אשחר, אשכולות, אשל הנשיא-בי”ס חקלאי, אשלים, באר אורה, באר גנים, באר מילכה, בארי, בועיינה-נוג’ידאת, בוקעתא, בטחה, ביענה, ביר אל-מכסור, ביר הדאג’, בירנית, בית אורן, בית אלפא, בית אריה, בית גוברין, בית ג’ן, בית הלל, בית השיטה, בית חלקיה, בית חנינא, בית חנניה, בית יוסף, בית לחם הגלילית, בית מאיר, בית נחמיה, בית ניר, בית עזרא, בית קמה, בית קשת, בית רימון, בית שיקמה, בית שקמה, בלפוריה, בני יהודה, בני נצרים, בני רא”ם, בני שמעון, בנימינה גבעת עדה, בסיס שיזפון, בסמת טבעון, בענה, בקוע, בקעות, ברוכין, ברוש, ברכה, ברכיה, בת הדר, בת שלמה, גבולות, גבע, גבעולים, גבעות בר, גבעת אבני, גבעת אלה, גבעת יואב, גבעת יערים, גבעת ישעיהו, גבעת ניל”י, גבעת עדה, גברעם, גדות, גדיש, גדעונה, ג’וליס, גונן, גורן, גזית, גיאה, גיזו, גילון, גילת, גינתון, גיתה, גיתית, גלאון, ג’למה, גמזו, גן הצפון, גן התעשייה תל חי, גן לאומי אכזיב, גן לאומי עבדת, גן נר, גני הדר, גני חוגה, גני טל, גניגר, ג’סר א-זרקא, געתון, גפן א, גרנות הגליל, גשור, גשר, גשר הזיו, גת, דבורה, דבוריה, דבירה, דברת, דגניה א, דגניה ב, דייר אל אסד, דייר חנא, דישון, דן, דפנה, דקל, דריג’את, האון, הגושרים, הודיה, הודיות מוסד חינוכי, הושעיה, הזורעים, המכללה אקדמית אחוה, הסוללים, הר גילה, הר עמשא, הראל, ורד הגליל, ורד יריחו, ורדון, זבדיאל, זוהר, זיקים, זכריה, זמרת, זנוח, זרועה, זרחיה, זרעית, חבר, חד נס, חוות השומר, חוות כרמי הר הנגב, חוות משאש, חולדה, חולית, חולתה, חוסן, חוף כורסי, חוף כינר, חוקוק, חורה, חזון, חיננית, חירבת מועאוויה, חלוץ, חלמיש, חלץ, חמדיה, חמדת, חמרה, חמת גדר, חניתה, חנתון, חספין, חפץ חיים, חפצי בה, חצב, חצבה, חרשים, טירת צבי, טל אור, טל אל, טל מנשה, טל שחר, טללים, טלמון, טמרה יזרעאל, טפחות, יאנוח ג’ת, יבול, יבור, יבנאל, יד בנימין, יד השמונה, יד מרדכי, יד נתן, יהל, יובל, יושיביה, יזרעאל, יחד, יחיעם, יטבתה, ייט”ב, ים המלח, ינון, יסוד המעלה, יסודות, יער חרובית, יערה, יערות הכרמל, יפית, יפתח, יציץ, יקיר, יראון, ירדנה ירוחם, ישע, יתד, כדיתה, כוחלה, כוכב מיכאל, כיסופים, כיסרא סומיע, כישור, כלא אשל, כלא נפחא, כלנית, כמאנה, כמון, כנף, כסיפה, כסלון, כעביה טבאש חג’אג’רה, כפר אוריה, כפר אחים, כפר אלדד, כפר בלום, כפר בן נון, כפר ברוך, כפר גדעון, כפר גליקסון, כפר גלעדי, כפר דניאל, כפר החורש, כפר הרא”ה, כפר הרי”ף, כפר ורבורג, כפר ורדים, כפר זוהרים, כפר זיתים, כפר חיטים, כפר חרוב, כפר יהושע, כפר יחזקאל, כפר כמא, כפר כנא, כפר מימון, כפר מנדא, כפר מנחם, כפר מנחם – חברת חשמל, כפר סאלד, כפר סולד, כפר סילבר, כפר עבודה, כפר ראש הנקרה, כפר רופין, כפר תפוח, כרי דשא, כרכום, כרם מהר”ל, כרם שלום, כרמי צור, כרמי קטיף, כרמיה, לביא, לבנים, להב, להבות הבשן, להבים, לוזית, לוטם, לימן, לכיש לקיה, מאיר שפיה, מבועים, מבטחים, מג’ד אל-כרום, מגדל, מג’דל א-שמס, מגדלים, מגן שאול, מדרשת בן גוריון, מדרשת הגולן, מולדה, מולדת, מוע’ייר, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית יואב, מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית ערבות הירדן, מועצה אזורית שפיר, מועצה מקומית משהד, מוצב ברכה, מוקייבלה, מושב איתן, מושב ארבל, מושב בית הגדי, מושב בני דקלים, מושב ברק, מושב בת עין, מושב גני טל, מושב דולב, מושב יונתן, מושב יעל, מושב כמהין, מושב כרם מהר”ל, מושב כרמית, מושב מיטב, מושב מרחב עם, מושב נאות גולן, מושב נבטים, מושב עינבר, מושב פטיש, מושב ציפורי, מושב ריחן, מושב שחר, מושב שעל, מושיריפה, מזרע, מחולה, מחנה 80, מחנה בן עמי, מחנה בר לב, מחנה ג’וליס, מחנה דים, מחנה ירמ”מ אלון, מחנה סטלה מאריס, מחנה סנג’ין, מחנה עמוס, מחנה עמנואל/נגבה, מחנה רמון, מחנה תבור, מחניים, מחסיה, מטולה, מי עמי, מיטב, מייסר, מירב, מיתר, מיתרים, מכורה, מכללה האקדמית תל-חי, מכמנים, מלאה, מלילות, מלכיה, מנוחה, מנות, מנזר לטרון, מנחמיה, מנרה, מסד, מסדה, מסילות, מסלול, מסעדה, מסעף איתנים, מסעף גבע, מסעף כרמי יוסף, מע’אר, מעגלים, מעגן, מעוז חיים, מעונה, מעיין ברוך, מעלה גלבוע, מעלה גמלא, מעלה עירון, מעלה צביה, מפלסים, מפעלי אבשלום, מצדה, מצובה, מצליח, מצפה, מצפה אילן, מצפה רמון, מרגליות, מרום גולן, מרחביה, מרחביה קיבוץ, מרכז אזורי כדורי, מרכז מירב, מרכז שפירא, משאבי שדה, משגב עם, משהד, משואה, משואות יצחק, משמר איילון, משמר דוד, משמר הנגב, משען, מתת, נאות חובב, נאות מרדכי, נאעורה, נגבה, נגוהות, נהורה, נהלל, נהריים בגשר, נוב, נוגה, נווה, נווה אור, נווה אטי”ב, נווה איתן, נווה זוהר, נווה זיו, נווה מיכאל, נווה שלום, נועם, נופית, נוקדים, נחושה, נחל עוז, נחלה, נחליאל, נחף, נחשון, נטועה, נטור, נטע, נטף, ניל”י, נין, ניצן, ניצן ב, ניצנה, ניצני סיני, ניצנים, ניר בנים, ניר דוד, ניר ח”ן, ניר יפה, ניר יצחק, ניר ישראל, ניר משה, ניר עוז, ניר עקיבא, נירים, נמל התעופה רמון, נעורה, נעלה, נצר חזני, נתיב הל”ה, נתיב העשרה, סאג’ור, סאסא, סגולה, סולם שונם, סופה, סיעיר, סלמה, סלפית, סמוע, סמר, סנדלה, סנסנה, סעד, סער, ספיר, סתריה, עבדון, עגור, עוזה, עוזייר, עוצם, עזאזמה דרומית לרמת חובב, עזוז, עטרת, עידן, עיילבון, עילוט, עין אבראהים, עין בוקק, עין דור, עין הבשור, עין הנצי”ב, עין הנציב-פלציב, עין השלושה, עין זיוון, עין חצבה, עין חרוד איחוד, עין חרוד מאוחד, עין יהב, עין יעקב, עין כמונים, עין מאהל, עין קיניא, עין ראפה, עלה נגב, עלומים, עלי זהב, עמיעוז, עמיקם, עמיר, ענב, עקרבה, ערוגות, ערערה בנגב, פארן, פארק אדיסון, פארק תעסוקה עידן הנגב, פארק תעשיות נ.ע.מ א, פארק תעשיות נ.ע.מ ב, פדויים, פוריה כפר עבודה, פוריה נווה עובד, פוריה עילית, פטיש, פלך, פני חבר, פסוטה, פעמי תש”ז, פקיעין, פקיעין חדשה, פרזון, פרי גן, צאלים, צובה, צוחר, צומת אורן, צומת ברורים, צומת גולני, צומת גומא, צומת גילת, צומת דבירה, צומת האלה, צומת הושעיה, צומת המוביל, צומת הנגב, צומת להבים, צומת מגדל, צומת נהר הירדן, צומת ראם מסמיה, צומת שוקת, צומת תל ערד, צופר, צוקים, צוריאל, צורית, צלפון, צנדלה, צפרירים, קדמה, קדרים, קדש ברנע, קוממיות, קטורה, קיבוץ גינוסר, קיבוץ כפר עזה, קיבוץ כרמים, קיבוץ מיצר, קלחים, קליה, קלע, קניון עין התכלת, קסר א-סיר, קציר, קרית חינוך מרחבים, קרית יערים, קרית יערים מוסד, קרית נטפים, קשת, ראם, ראמה, רבבה, רבדים, רביבים, רביד, רגבים, רהט, רווחה, רוויה, רוח במדבר, רוחמה, רומאנה, רומת היב, רועי, רחוב, רחלים, ריינה, רימונים, רם און, רמות, רמות נפתלי, רמת דוד, רמת מגשימים, רמת צבי, רמת רזיאל, רנן, רעים, רשפים, רתמים, שאר ישוב, שבות רחל, שבי דרום, שבי שומרון, שבלי, שגב שלום, שדה אילן, שדה אליהו, שדה בוקר, שדה דוד, שדה יואב, שדה יעקב, שדה משה, שדה נחום, שדה נחמיה, שדה ניצן, שדה צבי, שדה תימן, שדות מיכה, שדות נגב, שדי אברהם, שדי תרומות, שדמות מחולה, שואבה, שובה, שובל, שומרה, שומריה, שוקדה, שורש, שורשים, שזור, שיבולים, שיבטה, שיבלי, שייח דנון, שימרון, שלווה, שלוחות, שלומית, שמורת הבניאס, שמיר, שמשית, שניר, שעב, שפיר, שקד, שקף, שרונה, שריגים, שריד, שרשרת, שתולה, שתולים, תאשור, תדהר, תובל, תושיה, תחנת הכוח רוטנברג, תחנת כוח אורות רבין, תחנת כח דוראד, תירוש, תל יוסף, תל עדשים, תל שבע, תל תאומים, תלמי אליהו, תלמי ביל”ו, תלמי יוסף, תלמי יחיאל, תלמי יפה, תלמים, תמרת, תעוז, תפרח, תקומה, תרום.

  5.9.4. באזורים חריגים עד 7 ימי עסקים מיום לאחר איסוף המשלוח עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-48 שעות מחלוף מועד האספקה. במידה שלקוח לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
  5.10. איסוף עצמי:
  5.10.1. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני מפעילת האתר – ברח׳ הכרם 21, מושב עזריאל. בעת הגעה, נא ליצור קשר בטלפון  053-5430061 לפתיחת השער. מועדי האיסוף העצמי הינם ימים א’-ה’ בין השעות 09:30-17:30. לא יתקיים איסוף עצמי בימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
  5.10.2. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מפעילת האתר תהא רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה.
  5.11. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  5.12. למיטב ידיעת מפעילת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר. יחד עם זאת, במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, ו/או במקרים בהם הלקוח/ה רכש/ה מוצרים במסגרת “מכירה מיוחדת” (למשל 1+1, 3 ב- 100 ₪) ו/או הטבות שונות המופיעות באתר, ובעת ליקוט ההזמנה התברר כי קיים חוסר במלאי במוצרים באתר, החברה תיצור קשר ובו תעדכן בדבר החוסרים במלאי והלקוח/ה לא י/תחויב בגין הפריטים שחסרים ו/או י/תזוכה על סכום הכספי של המוצר הנ”ל.

  5.14. השימוש בקודי קופון מוגבל לשימוש יחיד בקופון ללקוח, שימוש בכפילות קודי קופון יגרור לביטול ההזמנה ע”י מפעילת האתר.

  5.15 מפעילת האתר רשאית להפסיק מבצעים והטבות בכל רגע נתון.

 6. הפרות וסעדים

  6.1. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג’ כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
  6.2. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  6.3. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
  6.4. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי.
  במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: “הצד האחראי”), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
  6.5. הוראות התנהגות.
  מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
  6.5.1. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
  6.5.2. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מיד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
  6.5.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
  6.5.4. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
  6.5.5. מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.ל
  6.5.6. מפעילת האתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם.
  6.5.7. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.
  6.6. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
  6.6.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  6.6.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
  6.6.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
  6.6.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  6.6.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
  6.6.6. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;ה
  6.6.7. ודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני שמסר.

 7. החזרה והחלפת מוצרים

  7.1. מדיניות החזרת מוצרים – עפ”י החוק להגנת הצרכן ניתן להחזיר ולהזדכות באופן מלא על מוצרים מכל סיבה שהיא, במידה והם לא נפתחו, לא היו בשימוש, נשמרו באריזתם המקורית ונמצאים במצב חדש לחלוטין.
  7.2. מדיניות החזרת המוצרים לא חלה על מוצרי מזון, תרופות ותוספי מזון על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
  7.3. ניתן להחזיר מוצרים עד 14 יום מיום האספקה.
  7.4. החזרת המוצרים תעשה באופן עצמאי על ידי הלקוח למרלו”ג החברה או באמצעות שירות משלוח מטעם החברה בחיוב של 30 ש”ח (או בקיזוז מהזיכוי הכספי של המוצר), וזאת כמובן במידה והמוצר עומד במדיניות החזרת המוצרים בסעיף 7.1.
  7.5. החזרת מוצרים ו/או החלפת מוצרים יעשו על פי התנאים המפורטים הנ”ל ואך ורק על ידי שיחת טלפון לשירות הלקוחות של החברה ב*5351 או בפניה כתובה לכתובת המייל [email protected].

  7.6. החזר כספי בגין החזרות:
  7.6.1. החברה תשיב ללקוח את הסכום ששולם על ידו בנכוי דמי הביטול ובניכוי דמי המשלוח בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
  7.6.2. החזר הכספי על מוצרים שהוחזרו, יהיה בסך הסכום בו חוייב הרוכש בעת רכישתם, בניכוי עלות משלוח בסך 30 ש”ח.
  7.6.3. ההחזר כספי על מוצרים שהוחזרו, אשר נרכשו כחלק ממארז או כחלק רכישה אחרת שהעניקה לרוכש הנחה על מוצרים נוספים (לרבות מוצרים שניתנו לרוכש כמתנה ללא עלות), יגרום לביטול ההנחה על יתר המוצרים שלא הוחזרו. בהתאם לכך, יחושב ההחזר הכספי על המוצרים שהוחזרו לפי עלותם בפועל, ובמידה והוחזרו במשלוח מטעם החברה, בניכוי 30 ₪ דמי משלוח ובניכוי ההנחה הגלומה ביתר המוצרים שנרכשו באותה הזמנה.

 8. אחריות

  8.1. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט האמור במפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  8.2. העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
  8.3. מידע המופיע באתר אינו במקום ייעוץ רפואי והוא ניתן על מנת להעניק ידע כללי בלבד. על בעל חיית המחמד לפנות לוטרינר מומחה בכל עניין רפואי של חיית המחמד שלו.
  8.4. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
  8.5. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
  8.6. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  8.7. העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  8.8. בשום נסיבות לא תחול על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.
  8.9. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

 9. מדיניות פרטיות

  9.1. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  9.2. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
  9.3. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילת האתר.
  9.4. החברה שומרת טוקן של כרטיס האשראי המאפשר למשתמש לבצע רכישות באתר ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי כרטיס האשראי. לצורך זה מתבצע תהליך טוקניזציה במסגרתו עם הזנת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, פרטי הכרטיס מוצפנים ואינם נשמרים במאגר המידע של החברה למעט 4 הספרות האחרונות של הכרטיס, תוקף הכרטיס וכן טוקן המשמש לשחזור פרטי הכרטיס בלבד.”
  9.5. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מבצעת איסוף נתונים הכוללים, בין היתר, אופן השימוש של לקוחותיה באתר, דפים שנצפו, מוצרים שנרכשו, היקפי רכישות, תדירות הרכישות, מידע אודות חית המחמד, חיפוש מוצרים וכדומה.
  9.6. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
  ● לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
  ● ניהול חשבון המשתמש;
  ● לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  ● לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
  ● לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
  ● אכיפת תנאי השימוש של החברה;
  ● יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;

  9.7. החברה מתחייבת לנקוט כמיטב יכולתה בצעדים ואמצעים העומדים לראשותה לשמירה על סודיות פרטים שהוזנו לאתר. יחד עם זאת, בביצוע פעולות בסביבה מקוונת לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני פריצה למערכות המידע של החברה וביצוע פעילות בלתי חוקית אחרת על ידי אחרים. ככל שיעלה בידי צד שלישי לפרוץ למידע השמור בידי החברה ו/או להשתמש במידע כאמור לרעה, על אף מאמציה של החברה להגן על מידע זה ולשמרו בפני חדירה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  9.8. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים .
  9.9. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
  9.10. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
  9.11. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
  9.12. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים,
  9.13. העברת מידע ללא פרטים מזהים – מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת), בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
  9.14. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

  9.15. החברה רשאית להעביר מידע הכולל פרטים אישיים של לקוחותיה ככל שהתקיים מעשה או מחדל של הלקוח אשר גרם לפגיעה או העלול לגרום לפגיעה בחברה, בלקוחותיה או בצדדים אחרים, בכל הפרה של תקנון זה על ידי הלקוח, הפרה של הסכם כלשהו של הלקוח עם החברה או באי כוחה, נציגיה או מי מטעמה, צו שיפוטי שנתקבל בידי החברה המורה לה לעשות כן, בעת בירורן של טענות ו/או מחלוקות בין הלקוח לבין החברה, ככל שתתקיימנה, בהליך משפטי או בכל הליך אחר, בעת עשיית שימוש בשירותי החברה, מתקניה ו/או רכושה על ידי הלקוח למטרת ביצוע מעשים בלתי חוקיים ו/או סיוע ו/או עידוד מעשים בלתי חוקיים על ידי אחר.

 10. אכיפת התקנון

  10. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

 11. שירות לקוחות

  לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני: [email protected] או בטלפון *5351.

מחיקת כתובת
האם את/ה בטוח/ה רוצה למחוק את הכתובת?
מחיקה ביטול
הסר את אמצעי התשלום
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את אמצעי התשלום?
מחיקה ביטול
זמינים לשירותכם במוקד שירות הלקוחות שלנו.
*5351 או באימייל [email protected]

סגור